Колл - борбор: 105; 1209
Ссылка на старый сайт
Көз карандысыз аудиторлордун отчеттору