Колл - борбор: 105; 1209
Көз карандысыз аудиторлордун отчеттору