nesk@elcat.kg Колл - борбор: 105; 1209             

САТЫП АЛУУЛАР

tenders.kg жана zakupki.okmot.kg сайттарында жарыяланат>

2023-жылга «КУЭТ» ААКка аудит жүргүзүү үчүн консалтингдик компанияны тандоо

"2023-жылга «КУЭТ» ААКтын аудитине техникалык тапшырма жана кызмат көрсөтүүнүн көлөмү

MDMS функциясы менен коммерциялык электр энергиясынын автоматташтырылган тутумдары (ASKUE / AMI) үчүн эсептөө приборлору үчүн техникалык тапшырма