nesk@elcat.kg Колл - борбор: 105; 1209             

Башкаруу органдары

Жалпы акционерлер жыйыны

Директорлор кеңеши

Башкы дирекция

Текшерүү комиссиясы