КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙ3АМЫ "Токтогул гидроэлектр станцияларынын каскадынын жана улуттук жогорку вольттуу электр берүү линияларынын өзгөчө статусу жөнүндө"

(КР 2007-жылдын 30-июлундагы N 100 Мыйзамынын, 2008-жылдын 23-майындагы N 95 Мыйзамынын редакцияларына ылайык) 

Токтогул гидроэлектр станцияларынын каскады жана улуттук жогорку вольттуу электр берүү линиялары (мындан ары - жогорку вольттуу электр берүү линиялары) Кыргыз Республикасы үчүн стратегиялык олуттуу мааниге ээ. Ушул Мыйзам Токтогул гидроэлектр станцияларынын каскадынын жана жогорку вольттуу электр берүү линияларынын базасында түзүлгөн акционердик коомдордун өзгөчө статусу болгондо иштөөнүн укуктук жана уюштуруучулук негиздерин аныктайт.

Толук маалымат шилтеме аркылуу: