Колл - борбор: 105; 1209

«Кыргызстан улуттук электр тармагы» ААК акционерлердин кезексиз жалпы жыйынын өткөрөт

6 Сентябрь 2023 ж.

Акционерлердин кезексиз жалпы жыйыны 2023-жылдын 26-сентябрында саат 15:00дө, Бишкек ш. Жибек-Жолу к. 326 дарегинде өткөрүлөт.

Кененирээк билдирүүлөр бөлүмүндө