КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ "Кыргыз Республикасынын стратегиялык объектилери жөнүндө"

(КР 2011-жылдын 23-июлундагы N 125, 2017-жылдын 18-мартындагы N 46 Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык)

Бул Мыйзам Кыргыз Республикасынын улуттук (коомдук) коопсуздугун камсыз кылуу максатында стратегиялык объектилерди аныктоонун жана жөнгө салуунун укуктук негиздерин белгилейт.

Толук маалымат шилтеме аркылуу: