КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙ3АМЫ "Электр энергетикасы жөнүндө"

(КР 2003-жылдын 26-февралындагы N 43, 2004-жылдын 6-декабрындагы N 187, 2006-жылдын 28-декабрындагы N 207, 2007-жылдын 10-августундагы N 146, 2008-жылдын 16-майындагы N 85, 2009-жылдын 23-январындагы N 14, 2011-жылдын 10-июнундагы N 35, 2011-жылдын 13-июнундагы N 43, 2011-жылдын 26-июлундагы N 146, 2012-жылдын 30-ноябрындагы N 188, 2013-жылдын 15-февралындагы N 20, 2013-жылдын 24-июнундагы N 98, 2014-жылдын 18-июлундагы N 144, 2014-жылдын 19-июлундагы N 145, 2016-жылдын 20-январындагы N 5, 2017-жылдын 12-декабрындагы N 207 (12) Мыйзамдарынын редакцияларына ылайык)

Бул Мыйзам Кыргыз Республикасынын "Энергетика жөнүндө" Мыйзамынын, Кыргыз Республикасынын башка мыйзам актыларынын жоболоруна негизделет жана менчигинин формасына карабастан бардык юридикалык жактарга, ошондой эле электр жана жылуулук энергиясын өндүргөн, берген, бөлүштүргөн, саткан жана керектеген жеке жактарга жайылтылат.

Толук маалымат шилтеме аркылуу::